שיחה:רבי אבא מרי הירחי

הוספת נושא
מתוך צפונות ויקי

מרשים ומלמד. גם ראב"ן הירחי נקרא על שם עירו.