רבי אברהם שלעזינגר

מתוך צפונות ויקי

רבי אברהם ב"ר פרץ א"ש שלזינגר מחבר הספר ברית אברהם שהודפס באמשטרדם תקמ"ט 1789, בשער הספר רשום שהוא מק"ק האציפלאץ (אוסובלה - כיום בצ'כיה), וכן שהוא נכדו של רבי יוסף א"ש אב"ד דעסוי.