ספר ראשון מקור החיים

מתוך צפונות ויקי

ספר ראשון מקור החיים, דרושים על חמש מגילות ונביאים, מאת רבי חיים קראכמל - דרשן בפראג במאה ה17

ראשון מקור החיים

שער ספר ראשון מקור החיים
מידע כללי
מחבררבי חיים קראכמל
קטגוריהדרוש, תנ"ך
מהדורה ראשונה
מקום הדפסהפיורדא
דפוסהמנוח ר' יוסף בן ר' שלמה זלמן שניאור
הביא לדפוסרבי יחיאל קראכמל נכד המחבר
מספר דפים/עמודים[4] ה-צח דף
מהדורות נוספות
קישורים חיצונים
היברובוקסהספר בהיברובוקס
אוצר החכמההספר באוצר החכמה
הספרייה הלאומיתהספר בספריה הלאומית

סקירה[עריכה | עריכת קוד מקור]

הספר נערך והובא לדפוס על ידי נכד המחבר רבי יחיאל קראכמל אשר כותב בהקדמה כי היה לפניו כתב יד ישן ופעמים היה הנייר מטושטש ונמחק, והוסיף והגיה לפי דעתו, כמו כן היה בדעתו לעשות מפתח בשם 'חיל וחומה' לציון חידושי המחבר בספר אולם בהתנצלות בעמוד אחרון כותב כי לא עלתה בידו.

הודפס בפיורדא בדפוס המנוח ר' יוסף בן ר' שלמה זלמן שניאור

בשנת תנ"ז 1697

מכיל [4] דפים לא ממוספרים ה-צח דף.

הסכמות[עריכה | עריכת קוד מקור]

  • ר’ יהודא ליב ב"ר שלמה מפראג: ”חברו אחד קדוש מדבר בגבורות חסידא ופרישא כבוד הדרשן מופלא תוך עיר גבורים ק"ק קראקא המאור האלה' כמהר"ר חיים קראכמל ז"ל....“ (פילא, טז אדר תנ"ה)
  • ר’ יוסף שמואל ב"ר צבי הירש מקראקא: ”...שחיבר החבר המופלג החכם מהור"ר ר' חיים הי' נקרא בשמו ר' חיים חתן ר' אברהם חיים ובכינויו היה נקרא ר' חיים קראכמיל מכיר היתי אותו לשעבר כשהיה איתן מושבי בק"ק קראקא והיה האיש מופלג בתורה דרש דרש כמה פעמים בב"ה וכל ער"ח ותמיד היה דברו נשמעים ונתקבלו בשם טוב ושמו הטוב היה מפורס' לכל בתורה לכל אנשי מולגי' דק"ק קראקא שהיו בדור ההוא וכל עניניו היה לש"ש ולא לשום יוהרא כלל ולא לשום דעה חיצונית כי אם לש"ש....“ (פרנקפורט דמיין, כד ניסן תנ"ו.)
  • ר’ יששכר בערמן ב"ר דוד יצחק זעקיל סג"ל [פרנקל], פירדא.
  • ר’ נפתלי ב"ר יצחק כ"ץ, פוזנן, ראש-חודש ניסן תנ"ה.
  • דייני קראקא "כת ראשונה המכונים בשם דייני הגבוהים": ר’ יעקב מרדכי ב"ר שמעון הנקרא ר’ מרדכי דייכש, ר’ חיים ב"ר אלכסנדר, ר’ יצחק ב"ר אשר אנשיל מפראג חתן ר’ בעריש, ר’ בנימין זאב סג"ל הנק[רא] ר’ וואלף סירקלש, ר’ אלי’ ב"ר אהרן מרגליות חתן ר’ שלמה ר’ אייזק ר’ יעקליס ור’ פינחס ב"ר שמעון וואלף [אוירבאך] חתן ר’ שמואל ר"ח [ר’ חיים] ישעיש, כד טבת תנ"ה.
  • ר’ שמואל ב"ר אברהם ר’ מאשילש, קראקא, כו טבת תנ"ה.

נדפס מחדש בילקוט פירושים על מגילת רות ניו יורק תשס"ט

קישורים חיצונים[עריכה | עריכת קוד מקור]

הספר בהיברובוקס

הספר באוצר החכמה

הספר בספריה הלאומית