ספר מטל השמים

מתוך צפונות ויקי

ספר מטל השמים הוא פירוש על מסכת אבות מאת רבי יצחק אייזיק טאביר אב"ד פוטילא, הודפס לראשונה בלבוב תרנ"ו.

ספר מטל השמים
מידע כללי
מחבררבי יצחק אייזיק טאביר
מהדורה ראשונה
מקום הדפסהלבוב - למברג
דפוסר' יעקב עהרענפרייז
שנת הוצאהתרנ"ו, 1896
מספר דפים/עמודים[2] מא [1] דף.
הסכמותרבי צבי הירש אורנשטיין, רבי יצחק יהודה שמלקיש
מהדורות נוספות
מהדורות נוספותמהדורה מחודשת: רמת גן תשנ"ו. מהדורות צילום: תל אביב תשכ"א, ניו יורק תש"ס.
קישורים חיצונים
היברובוקסהספר באתר היברובוקס
אוצר החכמההספר באתר אוצר החכמה
הספרייה הלאומיתהספר בספריה הלאומית

סקירה[עריכה | עריכת קוד מקור]

הפירוש הודפס יחד עם המשניות כשבצדו הפנימי פירוש הרע"ב ובצידו החיצוני פירושו 'מטל השמים'.

מתוכן ההסכמות ברור כי פירושו למסכת אבות הנו חלק קטן מחיבור גדול יותר שהיה ברשותו העוסק בהלכה ופירושים לתורה, למרות זאת הדפיס רק את פירושו לאבות ולא ידוע מה עלה בשאר חיבוריו.

למרות שההסכמות בתחילת הספר הם משנת תרמ"ג, הספר נדפס 13 שנה לאחר מכן בלבוב-למברג בשנת תרנ"ו, שנה לאחר מכן עלה המחבר והשתקע בארץ ישראל.

הודפס בלבוב בשנת תרנ"ו 1896, סייע בעריכה והבאה לדפוס בן המחבר רבי אליעזר טאובר[1], הובא לבית הדפוס ע"י הרב יעקב עהרענפרייז מוכר ספרים בלבוב.

הספר מכיל [2] מא [1] דף. 2 הדפים הראשונים שאינם ממוספרים מכילים: עמוד שער, עמוד ריק, עמוד הסכמות, עמוד הקדמת המחבר. דף האחרון שאינו ממוספר מכיל: עמוד לוח תיקונים, עמוד ריק.

גודל:

יצא לאור שוב במהדורת צילום בתל אביב תשכ"א 1951, ובברוקלין תש"ס 2000, ע"י האחים גאלדענבערג.

מהדורה מחודשת ומתוקנת יצאה לאור ברמת גן תשנ"ו 1996, על ידי נכד המחבר לרגל 100 שנה למהדורה הראשונה.

שער, הסכמות והקדמה[עריכה | עריכת קוד מקור]

דף השער ללא שם מחבר, בדף השער נרשם: ”ב"ה, משניות מסכת אבות, עם פירוש הגאון המפורסם רבנו עובדיה מברטנורא זצ"ל. ופירוש נתוסף כעת מטל השמים. לבוב שנת ה' אלפים תרנ"ו לפ"ג. הובא לבית הדפוס ע"י הרב וכו' מוה"ר יעקב עהרענפרייז נ"י מוכר ספרים בלבוב.“

הסכמות:

  • הרב צבי הירש אורנשטיין - ”הן בא לפני הרב המאוה"ג מוהר"י אייזק ני' אבד"ק פ' וספרו בידו ח"ת בהלכה. ועה"ת. ומסכת אבות. ובעברי עליהם ראיתי כי יגע לברר דברי הפוסקים ז"ל. יגע ומצא כדי מדתו וגם בדרושיו לא הרחיק ללכת רק קרוב לפשט. בדברים נכוחין מתקבלים על הלב. ואם כי לא הספיק הזמן עמדי רק להיות כמציץ מן החרכים. החלק מעיד על כולו וכו'“
  • הרב יצחק יהודה שמלקיש - ”ה"ה הרב המאור הגדול החריף ובקי מ' יצחק אייזק טאביר האבד"ק פ' במדינת באקוויניא איקלע לאתרין, והראה לי חידושיו על יו"ד ראיתי איזו עלים לתרופה מהלכות בב"ח, ומצאתי שמפלפל בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים כדת של תורה, ומעתיק דברי הפוסקים משורשן, מפרק ומתרץ, ומעמיק בדבריהם בסברות ישרות ונאמנות למוצאי דעת, וביען שדעתו להוציא לאור חידושיו בהלכה והוראה, ומקצת בדברי אגדה להשיב נפשות התלמידים השוקקים לדבר ד', הנני בתומכי ידו שראוי הוא לקרבו למלאכת הקודש ולסייע בידו לכסף מוצא די הפק זממו, להפיץ חידושיו הנוגעים להוראה על פני תבל ולקנות ספרו בכסף מלא, [א"ה הפלפול שכ' הגאון שליט"א בכאן לחיבת הקודש אדפיס אי"ה כשיזכנו הש"י לדפוס על הלכה] וה' ירום קרן התורה וכו'“

שני ההסכמות משנת תרמ"ג.

לספר הקדמת מחבר קצרה ובסופו מזכיר את הוריו.

קישורים[עריכה | עריכת קוד מקור]

הספר בספריה הלאומית

הספר באתר אוצר החכמה

הספר באתר היברובוקס

הערות שוליים[עריכה | עריכת קוד מקור]

  1. ^ אנציקלופדיה של הציונות הדתית, ח"ב, עמ' 391, ערך: טאובר אליעזר