דפוס רבי יוסף שניאור - פיורדא

מתוך צפונות ויקי

דפוס רבי יוסף שניאור היה בית הדפוס הראשון שהוקם בעיר פיורדא ופעל בין השנים תנ"א 1691 - תנ"ח 1698.

סקירה[עריכה | עריכת קוד מקור]

הדפוס הוקם על ידי רבי יוסף שניאור בעידוד אביו פרנס עדת ישראל בפיורדא הטפסר רבי שלמה זלמן שניאור, רבי יוסף השיג רישון מהנסיך כריסטיאן אלברט להקמת הדפוס, ברישיון הותנה שלא ידפיס את ה'תלמוד בבלי' שבלעדיות על הדפסתו ניתנה למדפיס מאדל אנשבך

שותף מנהל הדפוס היה רבי משה מנחם נחום כ"ץ ב"ר יהודה ליב מקראקא שהיה עשיר ניסיון בענפי הדפוס, והוא הביא את החומר הטיפוגרופי מבית חרושת ליציקת אותיות בפראג.

המסדרים: רבי יעקב צבי ב"ר משה איסטרייך (תנ"א תנ"ז), רבי צבי ב"ר פלק כ"ץ קימלברוט (תנ"א תנ"ב), רבי ירמיה אריה ב"ר שמואל זנוויל פפיטש (תנ"ד תנ"ח), רבי שמחה ב"ר יצחק יידליש כ"ץ (תנ"ב תנ"ד), ואחותו רייכל (תנ"ב תנ"ח)

המגיהים:

תנ"א 1691 - תנ"ב 1962 - רבי רפאל בן מרדכי גומפיל אלטשול מפראג;

תנ"ב 1692 - תנ"ה 1695 - רבי שמואל זנוויל ב"ר יעקב פפיטש מקראקא;

תנ"ו 1696 - תנ"ז 1697 - רבי חיים זעליג ב"ר נתנאל ש"ץ מפיורדא.

המדפיס: רבי ישכר בער ב"ר ישכר כ"ץ מפראג (תנ"א)

בשנת תנ"ב כאשר היו עסוקים בהדפסת הש"ע ח"מ, הלך לעולמו רבי יוסף שניאור וניהול הדפוס עבר לידי אחיו רבי אברהם שניאור, יחד עם גיסו רבי יצחק בינג.

בדפוס זה הודפס לראשונה בעברית רשימת ספרים למכירה, היא נדפסה בסוף שו"ת הר"י אבן לב תנ"ב, ובסופה מוזמנים המחברים להדפיס את ספריהם בבית הדפוס של יורשי יוסף בן שלמה זלמן שניאור.

ספרים שהודפסו[עריכה | עריכת קוד מקור]

תנ"א 1691: מגלה עמוקות, גלילות ארץ ישראל, הנהגת האדם, טוביה, יורה חטאים, ישועות ונחמות, עט סופר.

תנ"ב 1692: שולחן ערוך - חושן משפט, אגרת הקודש, זהב שיבה, כנסת הגדולה - חושן משפט, נחלת שבעה, קהלת יעקב, שו"ת מהר"י בן לב - חלק ד'.

תנ"ג 1693: חכם לב, חלקי אבנים, פטירת מרים ואהרן, קצור של"ה, שבתא דריגלא.

תנ"ד 1694: ארחות צדיקים, געטליך ליד, מעשי ה', עלה דיונה.

תנ"ה 1695: בן סירא, תקון שבת.

תנ"ו 1696: זרע קודש, קצור של"ה.

תנ"ז 1697: דרך ישרה, מאור הקטן, ראשון מקור החיים, משתה יין, ש"ע של רבי אליעזר הקטן.

תנ"ח 1698: וזאת ליהודה, ליד, מעשה שושן, צדיק תמים, תקוני שטרות.

ראה גם[עריכה | עריכת קוד מקור]

הדפוס העברי בפיורדא

מקורות[עריכה | עריכת קוד מקור]

חיים דוב פרידברג, תולדות הדפוס העברי באירופה א