רבי יוסף שניאור

מתוך צפונות ויקי

רבי יוסף שניאור בן רבי שלמה זלמן שניאור (נפטר תנ"א - תנ"ב) מפיורדא, הקים את הדפוס היהודי הראשון בפיורדא.

בנו הבחור מאיר נפ' תס"ז (משפחות ק"ק פראג, תרנ"ב, עמ' 376)