ציטוט הדף הזה

מידע ביבליוגרפי על רבי משה ב"ר יצחק טאג'יר