רבי יוסף שניאור

מתוך צפונות ויקי

רבי יוסף שניאור בן רבי שלמה זלמן שניאור (נפטר תנ"א - תנ"ב) מפיורדא, הקים את הדפוס היהודי הראשון בפיורדא.